Læs om beredskabsplaner - her

Beredskab på byggepladser


Med mere end 40 år indenfor brand og redning og de sidste 6 år ved Metroselskabet, har jeg meget stor kendskab til, hvordan man opbygger et godt beredskab på komplicerede byggepladser.

Derfor vil du få en meget kvalificeret konsulent når du får hjælp af mig - kontakt mig - her

Beredskabet på byggepladser skal sikre at tilskadekomne eller syge medarbejdere kan reddes/frigøres af det lokale Redningsberedskab. 

Samtidig skal man også sikre at der ikke opstår ild i f.eks. affaldscontainere - skure til ophold og lagerrum (telte).

Det er vigtigt at der er udarbejdet en beredskabsplan og at guidelines følges.

Vil du vide mere om beredskabet på en byggeplads - læs her

Beredskab i virksomheder


Siden 1996 har jeg gået brandsyn på virksomheder - alle former for virksomheder. Min store erfaring giver dig en sikkerhed for at din virksomhed er klar til at modstå en brand eller anden skade.


Få hjælp til at sikre din virksomhed, kontakt mig - her


Virksomheder i drift, det være sig kontorbygninger eller industri, er der en risiko for at der sker skader ved en brand, så bygningerne ikke kan bruges. Selv en lille brand kan lave store skader, f.eks. røg- og sodskader og vandskader. Følgeskader efter en brand koster forsikringsselskaberne ca. 10 gange mere end selve branden. Vi hører tit om en bygning har fået store vandskader efter slukningsarbejdet ved en brand.

Velegnet brandsikring udgør en integreret del af en moderne strategi for overlevelse og konkurrenceevne. Markeder og enkeltpersoner stiller nye krav til kvalitet og sikkerhed. At være lydhør overfor kundernes bekymringer er en afgørende faktor for succes.

Gode relationer er lige så vigtige som produkter og tjenester. Samarbejde mellem virksomheder er præget af stigende krav til kvalitet og leveringssikkerhed.

Det åbne europæiske marked gør det afgørende at formulere systemer for at sikre kompetence, leveringens præcision, miljøhensyn og etik.

Mange virksomheder og organisationer har etableret et brandsikringssystem for systematisk at identificere farer, oprette mål, organisere, træne, kontrollere, dokumentere, overvåge og beskytte deres forretninger.

Brandbeskyttelsesaktivitet er et værktøj til det samlede beskyttelsesstyringssystemer, hvis formål er at sikre virksomhedens overlevelse.

Læs mere her om Beredskab i virksomheder læs her

Trafiksikkerhedsinspektion


Jeg har stor erfaring i at sikre byggepladser og arbejde på vejen. Gennem 6 år ved Metrobyggeriet har jeg sikret at byggerierne ved vejen var afmærket - ikke kun i henhold til færdselsloven, men også så skiltningen var forståelig for trafikkanterne.

Har du ansvar for en byggeplads på eller nær vejen, og har du brug for hjælp - så kontakt mig - her

Ulykker ved vejarbejde udgør ca. 2 % af alle ulykker. Tilsvarende gælder for personskadeulykker med tilknytning til vejarbejde.


Ulykker ved vejarbejde har i store træk samme karakteristika som andre ulykker. 


Undersøgelser baseret på udvalgte skadestuer bl.a. i Odense viser, at et antal ulykker aldrig kommer til politiets kendskab, så omfanget kan være større.


I 10 års perioden (2001 - 2010) er der samlet set registreret 2.690 ulykker ved vejarbejde, heraf 973 personskadeulykker og 1.717 materielskadeulykker. 


Igennem 10 års perioden er tendensen et faldende antal ulykker ved vejarbejde. Samme tendens ses for antallet af personskader registreret i forbindelse med disse ulykker. Fra 2001-2010 er der samlet registreret 1.197 personskader, heraf 58 dræbte, 566 alvorligt tilskadekomne og 573 lettere tilskadekomne 


Læs mere her om trafiksikkerhedinspektioner - Læs her