Trafiksikkerhed

Hvad er det, der sker, når det går galt?

De, der er vurderet ansvarlige for ulykkerne, kører ofte for stærkt i forhold til hastighedsbegrænsningen, er ofte påvirket af spiritus eller narkotika eller er uopmærksomme på trafiksituationen.

Høj hastighed og/eller spiritus gør, at et vognbaneskift eller en overledning bliver kompliceret at gennemføre – og det ender ofte galt. Manglende opmærksomhed på trafikken, og for kort afstand til forankørende/for høj hastighed i forhold til forholdene, vurderes også at være et problem.

I mindst 12% af ulykkerne har der været tale om kø på ulykkesstedet. I mindst 84 ulykker, svarende til 34% af ulykkerne ved vejarbejde, påkøres vejarbejdskøretøj, afspærringsmateriel eller bygningsmateriel. Kombinationen af høj hastighed og påkørsel af vejarbejdskøretøjer eller afspærringsmateriel gør ulykkerne og personskaderne mere alvorlige end ellers.

Afmærkningen på ulykkesstederne har, ifølge politirapporterne, været intakt på hovedparten af de ulykkessteder, hvor der er sket personskadeulykker. Der er kun et par ulykker, hvor politiet mener, at vejforløbet ikke har været angivet tydeligt nok.

Det skal bemærkes, at dette ikke er ensbetydende med, at afmærkningen har været årsag til ulykken.

Samlet set peger resultaterne på, at dæmpning af hastigheden op til og på vejarbejdsstrækninger er et vigtigt og meget relevant vejteknisk virkemiddel til reduktion af antallet af ulykker ved vejarbejde. Hvis man kan kombinere den hastighedsdæmpende foranstaltning med en form for ’wake-up call’, så også den uopmærksomme og trætte fører kan få opmærksomheden tilbage på vejen og trafikken, vil effekten formentlig blive større.

Skal du have en byggeplads i nærheden eller på vejen anbefales det, at der er en trafiksikkerhedsinspektør der inspicerer og kommer med gode råd til løsninger, der undgår de fleste ulykker.

Kontakt mig for at få hjælp - kontakt