Ledelse og beredskab

At tage ansvar for sine medarbejdere i virksomheden, kræver også at man tænker beredskab.

Jeg startede som brandmand i 1976 og har gennem min tjeneste arbejde med alle funktioner, også som indsatsleder og Beredskabschef. Jeg har lavet beredskabsplaner som fyldte flere store mapper og planer som fyldte et par sider. De sidste var helt klart de mest funktionelle. Jeg har prøvet det meste på egen krop og derfor også en gennemgribende kompetence i at hjælpe dig, som leder, i at få beredskabet til at fungere i din virksomhed.

Skal du have hjælp til ledelse og beredskab - kontakt mig - her

Beredskab kan deles op i 3 dele:

  1. Sker der en ulykke hvor en medarbejder kommer til skade, eller bliver alvorligt syg, skal det være muligt for redningspersonellet at kunne hente - redde den tilskadekomne eller syge. Opgaven er rimelig nem i virksomheder på et plan, men f.eks. på byggepladser kan det være kompliceret at få medarbejderen i behandling.
  2. Ved en brand eller alvorlig hærværk på virksomheden kan der ske så store skader at virksomheden ikke får startet op igen, eller det kan tage meget lang tid. Og de gode medarbejdere flytter så til en anden virksomhed (konkurrenten) .
  3. Den nye risiko som en virksomhed bliver udsat for er IT - hackere. Disse hackere ved man aldrig hvor de slår til og hvordan det vil påvirke virksomheden.

Som leder af beredskab skal man tænke "Worst Case" og alligevel vil man ikke kunne planlægge sig ud af en eventuel situation.

Derfor er det godt at virksomheden har en beredskabsplan som lederen af virksomhedens beredskab kan støtte sig til, de første minutter at en hændelse er sket.

Kontakt mig for at få en snak om ledelse og beredskab

beredskab