Ledelse og arbejdsmiljø

Lad os se det i øjnene. At blive en god sikkerhedsleder er svært.

Jeg har arbejdet med arbejdsmiljø siden 1980 da jeg blev uddannet som sikkerhedsrepræsentant for første gang. Siden har jeg fungeret som sikkerhedsleder på et kraftværk, daglig leder af sikkerhedsorganisationen i kommuner og til sidst som Arbejdsmiljøchef for Metroselskabet med ansvar for kontrakten vedrørende togsystem.

Jeg har været på byggepladser - institutioner - kontorer og industri. Og jeg har meget stor erfaring med at se udfordringer og vende dem til resultater.

Skal du have hjælp til Ledelse og arbejdsmiljø - så kontakt mig - her

For at gøre det skal du have den rigtige tekniske ekspertise - især hvis sikkerhed er prioritet i din virksomhed. Uden denne ekspertise vil det være en udfordring at opbygge en sikkerhedskultur, der minimerer hændelser på arbejdspladsen, sænker risikoen og reducerer ulykkesfrekvensen. At have de rette tekniske færdigheder kan på den anden side hjælpe dig med at løse denne udfordring og trives som en god sikkerhedsleder.

Men du har også brug for de rigtige personelle færdigheder til at være en god sikkerhedsleder - de menneskelige ressource som nogen kalder "de bløde" færdigheder/værdier. Det vil sige at du ikke bare skal have teknisk ekspertise, men du skal kunne vise færdigheder, hvordan en god leder interagerer med andre. De "bløde" færdigheder/værdier hjælper med at navigere i arbejdsmiljøer; de motivere andre arbejdstagere og opnår sikkerhedsmål, når de understøttes af de rigtige tekniske færdigheder.

Ifølge Stanford Research Institute er 75 procent af den langsigtede jobsucces hos Arbejdsmiljøchefer henført til bløde færdigheder, mens kun 25 procent kan henføres til teknisk viden. Det er imidlertid afgørende for effektivt lederskab, at bløde færdigheder er det, der virkelig viser forskellen mellem sikkerhedsledere og andre ledere.
Samtidig med at gode bløde færdigheder hjælper med at opbygge en sikkerhedskultur, er de også afgørende for jobsucces. Faktisk er mangel på bløde færdigheder mere tilbøjelige til at få ledere fyret end manglende teknisk viden, siger undersøgelsen.
Arbejdsmiljoe_ledelse

Arbejdsmiljøcertificering

"Ulykker er konsekvens af dårligt ledelsessystem" udtaler Christian Glæsel i et seminar vedr. den nye standard. Christian Glæsel er Managing Director af Glaesel HSEQ Management og er formand for den internationale arbejdsgruppe der udarbejder den nye ISO 45001 standard.

ISO 45001 er trådt i kraft i 2018. I den nye standard er der ingen krav til beskrivelse af procedure - men der er et krav til procesdefinering. Altså beskrivelse af hvordan en udfordring bliver behandlet til et resultat og med hvilke forventede udbytte dette vil give.

Det er en fordel at beskrive sin arbejdsmiljøledelse som et arbejdsdokument. Dette arbejdsdokument kunne f.eks. være et certificeringsdokument. Men dette dokument kan efter min mening ikke stå alene. Det skal implementeres i virksomheden - og derfor skal der udarbejdes en arbejdsmiljøplan, så de gode intensioner fra ledelsen bliver synlige for medarbejderne.

Godkendelse af arbejdsmiljøcertificering hos Arbejdstilsynet

Virksomheder med ansatte, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, kan få certificeret sit arbejdsmiljøledelsessystem og få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, der vedrører enten den samlede virksomhed (den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder) eller en eller flere produktionsenheder. 

Ved udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan andre akkrediterede certifikater inden for arbejdsmiljøledelse, anerkendes som dokumentation for, at en eller flere af betingelserne for udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er opfyldt. 

Certificeringsorganet skal ved udstedelse af et anerkendt certifikat sende kopi af det pågældende certifikat og eventuelle bilag hertil til Arbejdstilsynet sammen med oplysning om, hvorvidt den arbejdsmiljøcertificerede virksomhed ønsker en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Certificeringsorganet skal orientere Arbejdstilsynet, når et certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet. 

vil du vide mere om ledelse, certificering og arbejdsmiljø - så kontakt mig