Succesfulde ledere viser, at de er i stand til at:


 - Gode til at være præcise mht. hvad der kræves af den enkelte medarbejder

 - Skabe en fælles vision, og at hver enkelt individ forstår og accepterer sin rolle

 - vise retning

 - forstille sig hvilke forandringer, der sandsynligvis kan fremkomme eller opstå (visionær)

Værktøjer til den nye leder


 - Gør dig helt klar hvilke forretningsmæssige mål, du skal nå, og om det er noget, der kan måles

 - Forventningsafstemning med din nærmeste leder - hvornår du er en succes?

 - Find dig en mentor (en erfaren leder, som du kan spørge til råds).

 - Hvilke redskaber har du brug for i din leder værktøjskasse?

 - Har du behov for yderligere lederuddannelse?

 - Lav din egen oversigt over, hvad god ledelse er. Fx 10 punkter for god ledelse iflg. mig selv

 - Netværk med andre ledere for at sparre og dele viden

 - Snak med hver enkelt medarbejder om deres styrker og deres yndlingsarbejdsopgaver

Tips og tricks til den nye leder


Skriv dagbog om din ledelse, og inkluder altid disse fire punkter:

1. Hvad går godt? Hvad gør du helt præcist, når noget går godt?

2. Hvilke forbedringer kunne du tage hånd om?

3. Hvem har du rost i dag?

4. Hvilke handlinger har du foretaget, der har manifesteret, at du er trofast over for dine egne personlige  værdier?


Skal du have hjælp til "god ledelse" så kontakt mig - her