Jeg er nu uddannet som Lead Auditor indenfor ISO 45001 (den nye standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystem) samt indenfor ISO 14001 (standarden for miljøledelsesystem).

Så skal du have hjælp indenfor 1. part - 2. part eller 3. part auditering kan du kontakte mig - her

ISO 45001 er godkendt og skal implementeres marts 2018. 

Arbejdsmiljøcertificering

Hvorfor skal vi have en certificering i arbejdsmiljø (kun få er nævnt):

 • Synliggøre virksomhedens arbejdsmiljøindsats
 • Gøre det lettere at fastholde gode medarbejdere og rekruttere nye
 • Højne arbejdsmiljøet på konkrete områder
 • Øge medarbejdernes fokus på ledelsens beslutninger
 • Øge fokus på værktøjer, f.eks. sikkerhedsrunderinger
 • Kigge systemet igennem i ”fredstid”, så du selv kan sætte dagsordenen
 • Synliggøre rummelighed og sundhedsfremme
 • Skabe et godt image
 • Synliggøre at virksomheden er en god arbejdsplads
 • Opnå PR-gevinst ved at være den første i en branche med certifikat 


Den vigtigste årsag må stadig være, at virksomheden sætter arbejdsmiljøet på dagsorden og ønsker at der skal være en form for ramme for arbejdet.

arbejdsmiljøledelsessystem

Arbejdsmiljøpolitik


Arbejdsmiljøpolitikken skal indeholde:

 • Omfanget af arbejdsmiljørisici der findes i organisationen
 • Forpligtigelse til forbyggelse og løbende forbedringer
 • Rammer og målsætning for arbejdsmiljøet
 • Dokumentation, implementering og vedligeholdes
 • Kommunikation
 • Tilgængelighed
 • Revideres jævnligt efter behov

Planlægning af arbejdsmiljøet


 • Identifikation af farer
 • Risikovurdering
 • Fastlæggelse af kontrolforanstaltninger
 • Målsætninger

Implementering og drift


 • Ressourcer, roller, ansvar, ansvarlighed og beføjelser
 • Kompetencer og uddannelse/træning
 • Kommunikation og deltagelse
 • Dokumentation
 • Styring af dokumenter
 • Driftsstyring
 • Nødberedskab og afværgeforanstaltninger

Kontrol


 • Måling og overvågning
 • Evaluering
 • Undersøgelser af hændelser, afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger
 • Styringer af registreringer
 • Intern audit

Ledelsens evaluering


Input til ledelsen:
 • Resultater af interne audit og evalueringer
 • Resultater af deltagelse og konsultation
 • Kommunikation fra eksterne interessenter
 • Organisationens arbejdsmiljøpræstation
 • Overholdelse af målsætninger
 • Undersøgelser af hændelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger
 • Opfølgende handlinger siden sidst
 • Ændringer i forholdene vedrørende arbejdsmiljøet
 • Anbefalinger til forbedringer


Output fra ledelsen:

 • Arbejdsmiljøpræstation
 • Arbejdsmiljøpolitikken og målsætningerne
 • Ressourcer
 • Evt. andre elementer

Hvorfor Arbejdsmiljøcertificering

Der er en direkte sammenhæng mellem ISO 45001, ISO 14001 og ISO 9001

OSHAS 18001 er blevet ændret i 2018 til at hedde ISO 45001 og der er enkelte ændringer, så det er nemmere at implementere de 3 standarder.

Der er ikke nogen væsentlige forskelle mellem ISO 45001 og ILO-OSH 2001
Som følge heraf kan de virksomheder der har et arbejdsmiljøledelsessystem som er i overenstemmelse med ISO 45001 sikre sig, at deres arbejdsmiljøledelsessystem også er foreneligt med ILO-OSH Guidelines. 
Se mere om ILO-OSH herunder.
ISO45001

Arbejdsmiljøcertificering med ILO-OSH 2001

ILO, den Internationale arbejderorganisation, under De Forenede Nationer, vedtager nogle retningslinier som lande der er medlem af FN skal rette sig efter.

I 2001 blev der udgivet en Guideline som landene kunne bruge til at lave et arbejdsmiljøledelsessystem. Systemet er beskrevet til, at skulle udføres på nationalt plan, men også kunne bruges i en virksomheds organisation.

Selve systemet er sammenligneligt med ISO 45001 (som beskrevet ovenfor). Men denne Guideline er bekendt i alle FN-lande og dermed kan den bruges som retningslinie til at arbejde i udlandet - eller også hvis virksomheder fra udlandet ønsker at arbejde her i landet
ILO-OSH

Arbejdsmiljøcertificering med HSG 65

Arbejdsmiljøcertificering med hjælp fra HSG 65 (Health and Safety Guidance) er en Britisk Standard fra organisationen HSE (Health and Safety Executive). 

Denne certificering bruges primært i landene under British Commenwealth. 

Standarden indeholder princippet som i ILO-OSH med følgende punkter:

PLAN
DO
CHECK
ACT

Det er muligt at få henholdsvis ISO 45001 og ILO-OSH godkendt gennem Britisk Standard, ved en lettere omskrivning
plan-do-check-act