Beredskab i virksomheder

Mange brande forekommer i kontorer og industrier hvert år, og der er også mange nærved hændelser.

God brandsikkerhed har mange fordele. Et aktivt arbejde med brandsikkerhedsspørgsmål gør det tydeligt for alle, der arbejder i virksomheden, og gør det synligt for udenforstående som forsikringsselskaber, certificeringsselskaber og redningstjenesten.

Et passende brandsikkerhedsstyring betyder også, at risikoen af brand er reduceret, og arbejdet vil derfor ikke blive forstyrret, fordi lokalerne er blevet uegnet til brug, eller fordi virksomhedens oplysninger ikke er tilgængelige (kundekartotek, indkøbsaftaler osv). Omkostningerne reduceres, fordi der ikke er nogen forstyrrelser.

Der vil også være en positiv indvirkning på forsikringspræmien.

Konsekvenserne for virksomheden, der er blevet beskadiget af brand, kan være fatale. Kunder kan tro, at virksomheden ikke længere kan levere sine tjenester og vil derfor henvende sig til andre.

Alvorlige forstyrrelser er aldrig godt for et godt omdømme.

Aktivt arbejde med brandsikkerhedsspørgsmål indebærer systematisk planlægning, implementering og overvågning af brandbeskyttelse.

Det betyder, at virksomheden har sine egne mål, træningsplaner, regler og procedurer for arbejdet. 

Vil du arbejde videre med brandsikkerheden i virksomheden - kontakt mig