Arbejdsmiljø på byggepladser

Du skal som bygherre eller som hovedentreprenør tænke arbejdsmiljøet ind i byggeriet i 3 faser:


  1. Allerede når du projektere byggeriet skal du vurdere hvordan arbejdsmiljøet kan tilpasses byggeriets faser
  2. Når du bygger skal du sikre at samtlige medarbejdere kan arbejde uden at blive udsat for fare eller risiko for følgesygdomme
  3. Og når du aflevere byggeriet skal du sikre dig at kommende håndværkere kan vedligeholde bygningen uden at udsætte disse for nogen risiko


Du kan nedenfor læse mere om arbejdsmiljøet i de 3 faser:

bygherrer

Arbejdsmiljø og projektering

Når du skal i gang med at bygge (til-, om eller nybygning) - eller vedligeholdelse af et eksisterende byggeri, skal du allerede i planlægningsfasen tænke på at få arbejdsmiljøet ind i alle faser af udførelsen.


Hvis der i processen af byggeriet er risiko for at der bliver udført "særligt farligt arbejde" skal du beskrive hvordan du vil udføre byggeriet. Det kan f.eks. være, at du skal udskifte nogle vinduer i en ejendom med flere etager. Her skal du sikre, at de personer der skal montere vinduerne kan arbejde sikkert og forsvarligt uden at der er risiko for at falde ned - dette kan f.eks. ske ved at der bliver bygget et forsvarligt stillads til medarbejderne. Og nå vinduerne skal hejse op til etagerne, skal det sikres at medarbejderne under arbejdshøjde ikke får faldende genstande på sig. Dette kan sikres ved at afspærre området og udfra en planlægning, sikre at der ikke opholder sig andre medarbejdere i risikozonen.

Alt dette skal du, som bygherre, tænke på, før du udsender projektet i udbud.

Derfor er det vigtigt at du udarbejder en "Plan for sikkerhed og sundhed" i projekteringfasen.
Jeg kan hjælpe dig med at udarbejde denne plan - som så kan blive en del af udbudsmaterialet.

Kontakt mig hvis du ønsker yderligere oplysninger om det farlige arbejde der kan opstå ved et byggeri 


Arbejdsmiljøkoordinering

Når du går i gang med et byggeri skal du overveje om du skal have en koordinator til at hjælpe dig med arbejdsmiljøet på byggepladsen.
Hvis du har mere end 10 personer tilknyttet byggeriet - samtidig - skal du have en koordinator udpeget til at varetage arbejdsmiljøet.
Koordinatoren skal udpeges senest når byggepladsen etableres

Reglerne for om du skal have en koordinator tilknyttet er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter.

Jeg har stor erfaring i at virke som koordinator på en byggeplads.
Jeg har også stor erfaring i at udarbejde "Plan for sikkerhed og sundhed". Planen skal indeholde en række emner som er forudbestemt af Arbejdstilsynet - men skal heller ikke fylde mere, end medarbejderne vil bruge denne for at få hjælp til sikkerheden på byggepladsen.

Kontakt mig hvis du ønsker hjælp til koordineringsarbejdet på byggepladser

Udarbejdelse af journal

Når dit byggeri er færdigt, skal der afleveres en journal til de personer der har ansvaret for at vedligeholde de tekniske installationer.

Det kan f.eks. være vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Her skal man beskrive i journalen, hvordan man kommer til ventilationsanlægget (disse er oftes placeret på taget og er svært fremkommeligt), hvilket hjælpemidler der skal bruges og hvordan man har tænkt sig en eventuel bortskaffelse af affald.

Det er en god ide at have denne journal med - allerede i planlægningen af byggeriet. Den giver en fingerpeg på, hvordan planlægningen skal være, så man senere hen kan vedligeholde bygningen, uden at udsætte andre for en risiko.

Jeg har stor erfaring i at udarbejde journalen, også så den er brugbar for de kommende vedligeholdelsehåndværkere. 

Kontakt mig for en snak om journalen og dens indhold.