Hvorfor skal du have hjælp til arbejdsmiljøet


Jeg har arbejdet med arbejdsmiljø i mere end 35 år. Jeg har bevæget mig på byggepladser, industrier og kontorer. Min store erfaring gør at jeg ser arbejdsmiljøet som en stor mulighed for øget indtægt i virksomheden. Men jeg ser ikke arbejdsmiljø kun som en kilde til større overskud, det gælder også at medarbejderne er mere tilfredse og bliver på arbejdspladsen.

Få hjælp til arbejdsmiljøet - kontakt mig - her

Hvordan laver vi arbejdsmiljø

  Arbejdspladsens arbejdsmiljø kommer fra viden af mange forskellige discipliner.


  Nogle arbejdsmiljøemner er enkle at forstå; Andre er tekniske og kræver specialkundskaber.


  Nogle gange er den praktiske løsning på arbejdsmiljøproblemet ligetil;
  På andre tidspunkter er løsningen kompliceret og krævende og kræver en korrekt anvendelse af teknisk viden og tænkning.


  For fuldt ud at forstå et spørgsmål om arbejdsmiljøet skal du være bekendt med:

  • Teknikken bag byggeprocesser
  • Standarder og lovgivning, der kan gælde for arbejdspladsen og til det specifikke spørgsmål om sundhed og sikkerhed.
  • Mulige styrker og svagheder i de forskellige udfordringer for at løse problemerne


  At arbejde med arbejdsmiljø involverer derfor mange forskellige fag, herunder videnskab (kemi, fysik og biologi), teknik (ingeniør-viden), psykologi, sociologi og lovgivning.


  Du skal koncentrere dig om det du er god til - at drive din virksomhed på rette vej. Det er derfor vigtigt at du henter hjælp til at udføre arbejdsmiljøet - både i planlægningsfasen og udførelsefasen. 


  Du kan kontakte mig her for at få mere af vide om arbejdsmiljø og det jeg kan hjælpe dig med


  kontakt

  byggeplads

  Barriere for god arbejdsmiljø

  Der er mange barrierer for gode holdninger til arbejdsmiljø på en arbejdsplads

  kompleksitet


  Arbejdspladsen kan være komplicerede områder, der involverer koordinering af mange mennesker, der udfører mange forskellige aktiviteter. At finde en løsning på et specifikt problem med arbejdsmiljø eller problemet kan være udfordrende, hvilket kræver omfattende baggrundskendskab og en bevidsthed om de mulige konsekvenser af forskellige handlingsmuligheder, der er tilgængelige

  Konfliktende krav


  Der er ofte konkurrerende og modstridende krav til mennesker og organisation.

  En fælles interessekonflikt er det mellem behovet for at levere et produkt eller en tjeneste med en passende hastighed med henblik på at opnå fortjeneste og samtidig gøre det sikkert og uden risiko for folks sundhed.

  En anden konflikt kan skabes af behovet for at overholde forskellige typer standarder på samme tid, f.eks. arbejdsmiljølovgivning samt miljøbeskyttelseslovgivning.

  Adfærdsproblemer


  God arbejdsmiljøpraksis er ofte afhængig af individers gode adfærd, og medarbejdere opfører sig undertiden ikke på den ideelle måde. Løsningen på arbejdsmiljøproblemer kræver normalt at en medarbejder udføre deres arbejde på en særlig måde.

  For eksempel bør en medarbejder på byggepladsen have en hjelm til at beskytte sig mod faldende genstande. Men folk er ikke robotter; De opfører sig ikke som de skulle hele tiden. Medarbejdere gør nogle gange fejl (de gør det forkerte, men tænker at det er det rigtige at gøre). Sommetider gør de den forkerte ting vel at vide, at det er forkert, men de gør det alligevel.

  At virksomhedens standarder påvirkes af medarbejdernes adfærd kan være en væsentlig hindring for at opretholde god standard på en arbejdsplads.