Auditering og certificering

At blive certificeret i ISO (International Standard Organisering) er ikke lovpligtigt. Men det er god måde at vise at man har kvalitet i sin ledelse - miljø og arbejdsmiljø.

Men bliver man certificeret er der nogle krav man skal opfylde. Og det gælder for alle aftaler man laver. Både interne krav og eksterne krav.

I disse krav skal virksomheden vise ansvarlighed og ordentlighed indenfor ledelse. Og når standarden implementeres skal den bruges aktiv af alle i virksomhedens organisation. Og det er ledelsens ansvar.

De tre standarder som jeg er uddannet i, er ISO 9001-2015 som handler om kvalitetsledelse - ISO 14001-2015 som handler om miljøledelse samt ISO 45001-2018 som handler om arbejdsmiljøledelse.

Som Lead Auditor er jeg uddannet i at auditere i henhold til ISO 19001-2012
Det vil sige at jeg skal auditeret efter en ganske bestemt metode - så der også er kvalitet i mit arbejde.