Metroselskabet

Jeg fungerede som arbejdsmiljøchef for kontrakten vedrørende tog-systemet. Samtidig havde jeg ansvaret for at beredskabet fungerede på byggepladserne og jeg havde ansvaret for sikkerheden og beredskabet på tunnelboremaskinerne.


Mine opgaver var:

 • at kvalitetssikre at hovedentreprenøren for tog-systemet udarbejdede brugbare arbejdsmiljøplaner, såsom Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ledelsesplan for arbejdsmiljøet iht. OSHAS 18001 og den daglige arbejdsmiljøledelse.


  • Resultatet er 3 ulykker med fravær ud af samlet antal på 130 ulykker i 2016


 • at sikre at begge hovedentreprenører udarbejdede en beredskabsplan som kunne bruges af medarbejdere, beredskabet, Politiet og Arbejdstilsynet.


  • Resultatet er en elektronisk beredskabsplan som kunne bruges af ansatte, entreprenører, myndigheder (Brandvæsen - Politi - Ambulance og Arbejdstilsynet) og som var enkelt at opdatere.


 • at sikre at beredskabet kan udfører en sikker indsats på komplekse byggepladser.


  • Resultatet er at samtlige indsatsledere ved Redningsberedskabet (Hovedstadens Beredskab), Politiet og Region H (Akutlægebil) har på baggrund af min kreative indsats gennemgået teoretisk og praktisk information om byggepladsens struktur og beredskab via planspil (gulvtæppe med tryk på) og ekskursion.


 • at sikre at arbejdsmiljøet og beredskabet på tunnelboremaskinerne (TBM) fungerede i henhold til standarder og henvisninger.
  Der er ingen danske bekendtgørelser der sikre det specielle arbejde i en lukket tunnel. Arbejdstilsynet bruger en generel bekendtgørelse som bruges på byggepladser. Det gav udfordringer da sikkerheden skulle være på samme niveau eller gerne højere end på en almindelig byggeplads. Derfor blev engelsk standard og amerikanske regler brugt som guidelines.


  • Resultatet blev, at der var kun ganske få ulykker på tunnelboremaskinerne.
  • At redde arbejdere ud fra en arbejdsplads som en tunnelboremaskine er meget vanskeligt. Derfor fik Redningsberedskabet en grundig gennemgang af Tunnelboremaskinerne inden opstart.
  • Store øvelser med medarbejdere på tunnelboremaskinerne og beredskabet blev udført hver 3. måned
Øvelse med brandvæsen på byggeplads

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jeg fungerede som brandinspektør med ansvar for kontakt til kommunernes brandtekniske byggesagsbehandlere.
Jeg foretog brandtekniske inspektioner i virksomheder, udviklede og udarbejdede beredskabsplaner.
Jeg var ansvarlig for undervisning af brandteknisk medarbejder i virksomheder.

Mine opgaver var:
 • at fungere som brandteknisk medarbejder for bl.a. Hillerød Kommune og Brøndby Kommune til oprydning af f.eks. brandsyn og til oplæring af medarbejder.
 • at foretage brandtekniske inspektioner af store virksomheder, bl.a. Novo, Scandic Hotels, Air Liquide og Amager Hospitaler
 • at udarbejde beredskabsplaner for virksomheder f.eks. kriseplaner for uddannelsesinstitutioner og beredskabsplaner for hoteller bl.a. Store Kro i Fredensborg
 • at fungere som uddannelsesleder for uddannelse af CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse (Confederation of Fire Protection Associations)
brandinspektion

Thule Air Base


Jeg fungerede som Ass. Fire Chief for beredskabet på Thule Air Base.

Min hovedopgave var at ændre den amerikanske uddannelse af brandmænd til den danske uddannelse.

I den forbindelse gennemgik jeg ON SCENE COMMANDER COURSE i USA med eksamen som Indsatsleder i Fire Department New York (Battalion Chief) og med afsluttende eksamen på Niagara Falls Air Force Base.

Med den uddannelse jeg fik i USA, havde jeg muligheden for at fungere som indsatsleder i Fire Department New York City.

Samtidig skulle jeg opfylde ISO certificeringen af brandvæsenet iht. til kontrakten mellem Greenlands Contractors og US Air Force.
Thule undervisning

Beredskabschef i Nørre Alslev og Stubbekøbing Kommuner

  Jeg var ansat som chef for kommunernes brandvæsen og civile beredskab. Samtidig virkede jeg som brandteknisk byggesagsbehandlinger og daglig leder af arbejdsmiljøet i kommunerne.

  De største indsatser jeg var leder af, var:

  Olieforurening

  Den 29. marts 2001 kl. 00:15 skete der en kollision mellem fragtskibet ”Tern” og olietankeren ”Baltic Carrier” i dybvandsruten ved Kadetrenden øst for Falster. Ved kollisionen blev en olietank på ”Baltic Carrier” slået læk, og ca. 2.350 tons tung brændselsolie, ud af en samlet last på ca. 33.000 tons, løb ud i havet. Olien, der havde konsistens som tyktflydende asfalt, drev mod Møn og Falster.
  Indsatsen sluttede den 1. maj 2001 og i dag er der ingen spor efter forureningen

  Trafikuheld - Guldborgssundtunnelen

  Den 17. oktober 2001 kl. 09:38 sker der en alvorlig trafikulykke på Motortrafikvejen ved Guldborgssund Tunnelen på Falster siden.
  Ved ulykken døden 5 personer, 9 personer fik voldsomme kvæstelser og ydeligere 21 personer fik lettere kvæstelser. Der ud over var der ca. 80 grise som måtte aflives på stedet.
  Indsatsen sluttede kl. 17:15 med debriefing af indsatsmandskabet.