Ledelse:


Vi hjælper jer med en alternativ form for lederskab. Hos os drejer det sig om, at alle får læring ud af et samarbejde.

Hvis du har nogle ledelsesmæssige udfordringer, kan jeg med mine "metoder" hjælpe dig med at se anderledes på resultaterne. Det kunne fx være at understøtte:
  • mødeledelse
  • arbejdsmiljøledelse
  • netværksledelseledelse af vidensmedarbejdere
  • ledelse af håndværkere, miljø-, brand- og sikkerhedsteknikere mv.

Læringen skal gerne være til stor glæde for alle. Bland andet laver vi en workshop for ledere der omhandler emnet - 2 til tango.

Jeg har deltaget i mange lederkurser som er meget teoretiske og en del lederkurser der omhandlede at overleve. Men aldrig et lederkursus som tillige er kropsligt og mindfulness - det har jeg savnet i min form for lederskab. Det råder jeg bod på nu og tilbyder alle en workshop som behandler disse elementer.

Læs mere om vores workshop her

Kontakt mig via mail eller pr. telefon for at få flere oplysninger.

Arbejdsmiljø:


Jeg har i mange år arbejdet med arbejdsmiljø. Jeg var daglig leder af sikkerhedsorganisationen i Stubbekøbing Kommune og havde i den forbindelse stor kontakt til alle ansatte i den kommunale organisation.

Fra 2011 og til 2017 var jeg arbejdsmiljøchef i afdelingen for tog systemer i Metroselskabet. Her arbejdede jeg med at kvalitetssikre arbejdsmiljøplaner som var udarbejdet af hovedentreprenøren for tog systemet, der i blandt også Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ledelsesplan for arbejdsmiljøet iht. OSHAS 18001 og den daglige arbejdsmiljøledelse.

Resultatet er 3 ulykker med fravær ud af samlet antal på 130 ulykker i 2016

Jeg kan tilbyder jer hjælp med udarbejdelse af samtlige planer indenfor arbejdsmiljøet og koordinering af arbejdsmiljøet på byggepladser.

Her har jeg en god evne til at finde løsninger, som ikke lige er helt efter bogen, men giver den samme eller måske bedre sikkerhed på byggepladsen.

Har du brug for hjælp til det strategiske arbejdsmiljø (den organisatoriske del af arbejdsmiljøet så er jeg meget erfaren i at kunne komme med rigtige gode løsninger - tilpasset jeres organisation.

Skriv en mail til mig eller kontakt mig pr. telefon for at aftale nærmere

Beredskab:


Jeg har siden 1976 arbejdet som brandmand - og ved Civilforsvaret (Redningsberedskabet). I gennem min tjeneste er jeg blevet uddannet som officer, indsatsleder, brandteknisk byggesagsbehandler osv.

Jeg er tillige uddannet som "On Scene Commander" ved US Airforce. Denne uddannelse svarer til, at jeg kan fungere som chef ved meget store indsatser.

Jeg har fra 2011 til 2017 fungeret som Brand- og Redningschef ved Metroselskabet og derfra fået en meget stor indsigt i at kunne redde personer fra meget store og komplekse byggepladser, herunder også ved f.eks. tunnel boremaskiner (Confined Spaced).
Derfor kan jeg med kreative løsninger bidrage til, at jeres byggeplads/medarbejdere kan reddes når uheldet er ude.

Jeg har stor erfaring i at lave beredskabsplaner, øvelser med hele beredskabet og lave en brandteknisk gennemgang af bygninger og byggepladser. Ud fra denne gennemgang kommer jeg med forslag til hvordan sikkerheden kan optimeres.

Send en mail til mig eller kontakt mig pr. telefon for at få flere oplysninger.