ISO 45001 - 5 gode råd

1. Bliv fortrolig med kapitel 4 og 5

Først og fremmest skal man sikre sig, at man forstår kapitel 4 og 5. Det er altafgørende at have de to kapitler på plads, så man klart ved, hvorfor man i det hele taget vil arbejde med arbejdsmiljøledelse, og hvad man ønsker at opnå. Alt hvad der sker i standarden vender tilbage til de to kapitler.

2. Sæt et klart mål for indsatsen med arbejdsmiljø – hvad vil I opnå?

Halser man afsted uden at have et mål, så får man ikke noget ud af det. Det er dér, langt de fleste fejler. Går man i gang med at skrive en masse producerer bare for at overholde loven og standarden, har man misforstået hensigten. Hensigten er at bygge et system op, der støtter virksomheden og måden, hvorpå den ønsker at udvikle sig. På den måde bliver arbejdsmiljøledelse en naturlig del af at lede og drive en virksomhed.

3. Skab større fokus og opbakning fra topledelsen

Et godt arbejdsmiljø gavner ikke bare den enkelte medarbejder, men gavner virksomheden på den lange bane og er med til at opretholde en profitabel forretning. Arbejder man strategisk, bliver der sat kroner og ører på arbejdsmiljø i positiv retning. Og det lægger topledelsen mærke til. Derfor skal de, der implementerer standarden, formå at sætte arbejdsmiljø ind i en strategisk sammenhæng og på den måde skabe større fokus og opbakning fra topledelsen.

4. Lav en kobling til virksomhedens andre ledelsessystemer

At standarden nu er i ISO-regi betyder, at arbejdsmiljøledelse kan integreres med andre ledelsessystemer, fx for kvalitet og miljø. Det gør det lettere at sammenbygge standarderne og arbejde med sine ledelsessystemer under en samlet skare. Styringen af standarderne sker så at sige fra samme sted, med samme opdaterings-flow og i samme struktur. Arbejder man med flere ledelsessystemer, skal arbejdsmiljøledelse ikke implementeres for sig selv, men i stedet bør alle systemerne kobles sammen. Så vil man opdage, at flere af standardernes dele ligner hinanden – og det gør de for at gøre sammenbygningen lettere.

5. Tag små bidder

Mit sidste råd må være, at man ikke skal tro, at man kan ændre sine procedurer på en dag eller gennem et enkelt projekt. Er arbejdsmiljø et strategisk fokusområde, vil det tage tid på samme måde som alle andre strategiske funktioner og ambitioner. Derfor opfordrer jeg til, at man tager små bidder og sikrer, at de tiltag, man sætter i værk, bliver fulgt helt til dørs, afslutter Kristian Glæsel.

Kontakt mig hvis du skal have hjælp til at blive certificeret - her