Koordinering af arbejdsmiljøet

At koordinere arbejdsmiljøet kræver god paratviden og evnen til at kommunikere til alle på en byggeplads. Jeg kan tilbyde at løse alle opgaver indenfor arbejdsmiljø på byggepladser. Jeg tilbyder at udfærdige en simpel Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) som selvfølgelig opfylder Arbejdstilsynet krav. Jeg har stor erfaring i at lave inspektioner og afholde koordineringsmøder på byggepladserne og kan derfor tilbyde kreative samarbejdsmuligheder.

Jeg har gennem min erfaring opbygget evnen til at kunne få kollegaer til at forstå hvorfor arbejdsmiljøet er vigtigt – for dem selv og for samfundet. Her gælder det er fjerne pisk/gulerod metoden og give kollegaerne en forståelse for, at de også er en del af ansvaret.

Vil du vide mere om koordinering – så klik her.


 

Certificering af arbejdsmiljøet

Der er en stor fordel i at certificere arbejdsmiljøet. Du viser omverden at du har en interesse og et ansvar for at der bliver passet godt på dine kollegaer. Det kan bruges til at fortælle dine kunder, at du udviser rettidig omhu for de produkter du sælger.

Jeg kan hjælpe dig med at få en certificering som samtidig giver arbejdstilsynets “kronesmiley”.
“citat fra AT’s hjemmeside”:
Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan give et signal om, at virksomheden arbejder aktivt med arbejdsmiljøet, og at virksomheden har et højt niveau af systematik og forebyggelse i sit arbejdsmiljøarbejde.
Arbejdstilsynet fører ikke risikobaserede tilsyn med certificerede virksomheder.

 

Vil du vide mere om certificering – så klik her 

 


Lessons/Learned

Hele livet er en stor læring. Derfor skal man også lærer af de problemer der opstår på en arbejdsplads. Jeg tilbyder at sætte Lessons/learned på dagsorden og udvikle det et brugbart instrument for hele organisationen. Jeg får styr på processerne der giver læring af de fejl man begår. Og jeg får f.eks. styr på nærved-hændelser inden de udvikler sig til ulykker.

Vil du vide mere om Lessons/Learned for alle – så klik her 

 

Fra leder til medarbejder

Det er meget vigtigt for arbejdsmiljøet, at alle har ejerskab af det. Jeg tilbyder at være “coachen” der hjælper jer med at ændre jeres arbejdsmiljøkultur og få drejet den i en retning hvor hele virksomheden bliver “ejer” af processen omkring arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø er alles ansvar – og alle har lige stor ret/pligt til at indvirke på dette.

Vil du vide mere om arbejdsmiljø for alle – så klik her 

 

2 til tango – samarbejde i øjenhøjde

At danse tango er som at samarbejde i en virksomhed. Jeg har sammen med Proceskonsulenten udarbejdet et koncept med en workshop som giver jer en alternativ måde at lære at samarbejde på. Hovedpunkterne i denne proces er:

  • En glidende bevægelse.
  • Mærk dine medarbejdere / partner.
  • Lederen viser vejen, men medarbejderne bestemmer hastigheden.
  • Synliggøre hvilken intension man ønsker.
  • Husk at stoppe op – hold en pause.
  • Følg takten til rytmen og dansen til musikken.
  • Få glæde af samværet. Nyd øjeblikket.

Der skal mindst 2 til et samarbejde.

Vil du vide mere om arbejdsmiljø i øjenhøjde – så klik her 

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed ved vejarbejde og i nærheden af byggepladser er et ansvar for bygherren. Jeg tilbyder at lave praktisk trafiksikkerhedsinspektioner hvor jeg ser man muligheder i stedet for begrænsninger. Jeg kender de rigtige skilte, kommer med forslag til alternative tiltag og er kreativ med løsninger, som vejmyndigheden, Politiet og bygherre er glade for.

Vil du vide mere om trafiksikkerhed – så klik her 

 

 

Beredskab og planer

Det samlede beredskab og byggepladser:

Beredskabet har normalt ingen myndighed på en byggeplads, da lovgivningen varetages af Arbejdstilsynet. Men Arbejdstilsynet har ingen beredskabsmæssige erfaringer, og derfor henter de ofte hjælp fra Redningsberedskabet. Jeg tilbyder at lave beredskabsplaner, som tilgode ser det forebyggende arbejde, hvad gør vi når ulykken sker, og hvordan kommer vi videre når ulykken alligevel er sket. På denne måde vil bygherre og entreprenører kunne spare sig for mange ærgelser.

Beredskabet i kontor og industri:

Alle virksomheder ligger inde med store værdier. Det kan være regnskaber, kundekartoteker og/eller produktion/lager. Disse værdier går tabt ved en brand eller anden bygningsskade. Jeg tilbyder at udvikle en beredskabsplan som kommer virksomheden til gode.

Desværre viser det sig, at mere end 50 % af virksomhederne som har været ude for en brand, ikke kommer igang igen. Og det betyder store omkostninger for ejere og medarbejdere.

Vil du vide mere om Beredskab og planer – så klik her