Opbygning af en sikkerhedskultur

Hvordan ved du, om du har en, og hvordan kan du forbedre denne kultur, når den er blevet etableret?

Det er faktisk meget nemmere at identificere en organisation, der ikke udviser en sikkerhedskultur.

Disse er organisationer, der har tilbagevendende skader og nedetid sammen med stigende forsikringspræmier og mulige retssager. På disse arbejdspladser føler arbejderne sig ikke trygge eller komfortable med den personlige sikkerhed og sørger ikke for at komprimentere nogen, hvis handsker, briller eller ørepropper ikke passer korrekt.

Ledelsen og arbejdstagerne ignorerer undertiden sikkerhedsprocedurer, og sikkerhed betragtes ikke som en høj prioritet, og det diskuteres heller ikke eller investeres korrekt.

Arbejdstagere er ikke beføjet til at gøre en forskel, og i disse tilfælde er sikkerhedskulturen brudt eller ikke-eksisterende .

I en virksomhed med sikkerhedskultur er arbejdstagerne beføjet til at handle. De er ansvarlige for sikkerheden og deres kollegas sikkerhed og deres ledere forstår værdien af ​​sikkerheden.

Ledelsen er forpligtet til at ændre miljøet til det bedre og kontinuerligt og investere i det beskyttende udstyr, tjenester og teknologi, der er nødvendig for at sikre deres arbejdstagere og arbejdspladser sikker.

Arbejdstilsynet har rapporteret, at udvikling af en stærk sikkerhedskultur har en betydelig indflydelse på at reducere hændelser, og udviklingen af ​​disse kulturer bør være en prioritet for ledere og vejledere.

Hvordan vil en sikkerhedskultur påvirke din organisation, og hvad er de nødvendige skridt til at etablere en?

1) Investering fra ledelse
At opbygge en effektiv sikkerhedskultur starter øverst. Lederskab skal se på sikkerhed som noget mere end en linjepost og skal investere i de rigtige ressourcer, herunder kvalitet PPE, ekspertuddannelse og teknologi til at hjælpe med at forudsige og forebygge skader. Denne tilgang sikrer, at sikkerhed fremhæves som en vigtig komponent i den daglige drift inden for en organisation.

2) Etablere sikkerhedsprocedurer og -politikker
Sikkerhedsprocedurer bør etableres og offentliggøres i hele din virksomhed. Sørg for, at alle politikker og procedurer er tydeligt skitseret og forstået. Giv tydelige skriftlige instruktioner og kontroller medarbejderne, før de begynder at bruge udstyr eller udføre opgaver for første gang. Sørg for, at arbejdstagerne ved, hvad de bliver bedt om at gøre, og hvis det er nødvendigt, angiv instruktioner på yderligere sprog, når det er nødvendigt.

3) Styrk medarbejderne til at være ansvarlig og ansvarlig for sikkerheden
I organisationer, der virkelig har udmærket sig i at skabe en sikkerhedskultur, er der en overvældende følelse af, at sikkerhed er meget vigtig. Hver arbejdstager føler sig ansvarlig for ikke kun at være sikker, men at sikre dem omkring dem er sikre. Styrk dine medarbejdere til at "eje" sikkerhed ved at involvere dem i sikkerhedsplanlægningen. Opmuntre og mester "sikkerhedsledere" i din organisation, som vil være ansvarlige for sikkerhedsinitiativer ud over deres regelmæssige ansvar. Jo flere medarbejdere forstår og tager ejerskab af dine organisations sikkerhedsinitiativer, jo mere vil han / hun handle.

4) Gør træning en regelmæssig del af dit sikkerhedsprogram
Korrekt sikkerhedstræning er en vigtig del af ethvert sikkerhedsprogram. Del bedste praksis på ugentlige sikkerhedsmøder og sørg for medarbejdernes sikkerhedsressourcer. Invester i sikkerhedstræning, som kan påvirke din bundlinje positivt ved at reducere forsikringspræmier, sænke lønmodtagernes kompensationsrater og sikre overholdelse af regler. Investering i træning viser også, at du bekymrer dig om dine medarbejdere og investerer i deres sikkerhed.

5) Sæt systemer og teknologi på plads for at rette eller forhindre sikkerhedsproblemer
Det er ikke nok kun at levere højkvalitets PPE og træning. Du skal også sikre dig, at du er opmærksom på potentielle risici i din virksomhed. En revision på arbejdspladsen kan hjælpe med at identificere potentielle mangler eller forældet udstyr. Derudover kan det hjælpe med at gennemgå skriftlige programmer, træningsoptegnelser og logfiler for eventuelle lovgivningsmæssige eller sikkerhedsmæssige huller, der kan sætte arbejdstagere i fare. Investering i nyskabende ny teknologi, der hjælper dig med at tage en proaktiv tilgang til forebyggelse af arbejdsskader, er et andet skridt, du kan tage.

6) Forpligtelse til løbende forbedring
Når ovenstående trin er taget, er det vigtigt, at der løbende gøres fremskridt og forbedringer. En række kontinuerlige procesforbedringstrin bør etableres og måles i din virksomhed. Dette vil medvirke til at sikre, at din organisation er effektivt forpligtet til at opbygge en sikkerhedskultur og kan rapportere om resultaterne.
Når virksomheder udvikler en sikkerhedskultur, har de en tendens til at have lavere hændelsesfrekvenser, lavere omsætning, lavere fravær og højere produktivitet. Ledelsen forstår værdien af ​​sikkerhed og hjælper medarbejderne med at arbejde på højeste niveau ved at hjælpe dem med at føle sig trygge og understøttede.

Den bedste måde du kan sikre en god sikkerhedskultur i din virksomhed er, at blive certificeret iht. ISO 45001.