4 råd om arbejdsmiljøledelse

På trods af bedre sikkerhedsudstyr, strengere regler fra arbejdstilsynet, herunder en stigning i bødeomkostningerne og sikkerhedssoftware, der hjælper dig med at styre dit sikkerhedsprogram bedre, er skaderne fortsat stigende på arbejdspladsen. Den virkelighed, du står over for hver dag, er at dit job som arbejdsmiljøansvarlig ikke bliver lettere, det bliver sværere.

Hvis du leder efter et empatisk øre, er jeg her for at hjælpe. Nedenfor har jeg skitseret de 4 bedste udfordringer, som arbejdsmiljøcheferne står over for i dag.

1) Opret et “Safety Plateau”
Mange organisationer har truffet foranstaltninger til at sænke deres hændelsesfrekvenser, herunder dannelse af arbejdsmiljøkomitéer, udførelse af løbende sikkerhedstræning, undersøgelse af ulykker efter deres opståen og tilvejebringelse af det bedste personlige beskyttelsesudstyr. På trods af disse anstrengelser har hændelsesfrekvenserne været stigende, og organisationer har ramt en mur. Inddragelse af teknologi og en proaktiv tilgang til forebyggelse af skader vil gøre det muligt for organisationer at gennembore dette plateau.

2) Tilvejebringelse af korrekt beskyttelsesudstyr
At sikre medarbejderne har det rette beskyttelsesudstyr kan være en udfordring for mange organisationer. Levering af det rigtige beskyttelsesudstyr betyder, at forståelse, der ikke er en "one-size", passer til alle tilgange. Medarbejdere har forskellige behov, og det er afgørende, at udstyret er passende til at beskytte medarbejderne. At finde kvalitetsbeskyttelsesudstyr til en overkommelig pris udgør en udfordring for arbejdsmiljøafdelinger.

3) Minimering af eksponering til medarbejdernes risiko.
Vi ser, at selv et robust sikkerhedsprogram ikke fuldt ud kan forhindre skader på arbejdspladsen. Når en skade opstår, er det vigtigt for arbejdsmiljølederne at samarbejde med HR om at begrænse virkningen af ​​et uheld. Nogle omfatter at være proaktiv, f.eks. en sygeforskring som bringer medarbejderne tilbage på arbejde.

4) Opbygning af en arbejdsmiljøskultur
Virksomheder forstår behovet for at holde medarbejderne trygge, og mange har taget skridt til at sikre medarbejdernes sikkerhed. Mange virksomheder har imidlertid ikke arbejdet på at opbygge en arbejdsmiljøkultur eller er usikker på, hvor de skal starte. I en arbejdsmiljøkultur er arbejderne beføjet til at handle og er ansvarlige for arbejdsmiljøet for sig selv og deres kolleger. De ved, at deres ledere forstår værdien af ​​sikkerhed og er forpligtet til at levere de nødvendige ressourcer og investeringer for at opnå positive resultater.

Med hjælp fra den nye standard ISO 45001 er det muligt at få opbygget et meget kvalificeret program der fastholder alle i virksomheden, ledelse og medarbejdere, i at arbejde med arbejdsmiljøkultur og nedsætte eller helt eliminere risikoen for at udsætte medarbejdere for fare.