Identificer virksomhedens risiko

Der findes risiko på alle arbejdspladser, men hvordan ved du, hvilke der har størst potentiale for at skade medarbejdere? Ved at identificere risiko på din arbejdsplads vil du være bedre forberedt til at kontrollere eller fjerne dem og forhindre ulykker, skader på personer, skade på ejendom og nedetid.

For det første er det et vigtigt skridt i et hvert arbejdet om arbejdsmiljø, at foretage en grundig risikovurdering af alle arbejdsopgaver og udstyr.

I en risikovurdering er det vigtigt at være så grundig som muligt, fordi du ikke kan beskytte dine arbejdere mod farer, du ikke er opmærksom på.

Undgå blinde pletter i sikkerhedsforanstaltningerne på arbejdspladsen ved at tage højde for disse seks følgende hovedkategorier af risiko på arbejdspladsen.

Betydningen af ​​ordet risiko kan være forvirrende. Ofte giver ordbøger ikke specifikke definitioner eller kombinerer det med udtrykket "risiko". For eksempel definerer en ordbog fare som "en fare eller risiko", som hjælper med at forklare, hvorfor mange mennesker bruger vilkårene ombytteligt.

Der er mange definitioner for fare, men den mest almindelige definition når man taler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er:
En fare er en kilde til mulig skade, skade eller skadelige helbredseffekter på noget eller nogen.

Ulykke - fysisk skade eller sundhedsskader.
Risiko - en potentiel kilde til skade for en arbejdstager.

Typer af farer:

En fælles måde at klassificere farer på er i kategori:

 • biologiske - bakterier, vira, insekter, planter, fugle, dyr og mennesker mv.
 • kemisk - afhænger af kemikalieens fysiske, kemiske og giftige egenskaber,
 • ergonomiske gentagne bevægelser, forkert opstilling af arbejdsstation, dårlig konstruktion af udstyr, arbejdsstationsdesign, (postural) eller arbejdsstrøm, manuel håndtering, gentagende bevægelse.etc.,
 • fysisk - glatte gulve, objekter i gangbroer, usikre eller misbrugte maskiner, overdreven støj, dårlig belysning, brand. stråling, magnetfelter, tryk ekstremer (højt tryk eller vakuum), støj osv.
 • Psykologisk - Skiftarbejde, arbejdsbyrde, beskæftiger sig med offentligheden, chikane, diskrimination, fare for fare, konstant lavt niveau støj, stress, stress osv.
 • Sikkerhed - glidende / trippende farer, uhensigtsmæssig maskinkontrol, udstyrsfejl eller nedbrud.

Biologisk fare:

Affald fra hospitaler og forskningsfaciliteter kan indeholde sygdomsfremkaldende organismer, der kan inficere lokalpersonale. Som kemiske farer kan etiologiske midler spredes i miljøet via vand og vind. Andre biologiske farer, der kan være til stede på et farligt affaldssted, omfatter giftige planter, insekter, dyr og oprindelige patogener. Beskyttelsesbeklædning og åndedrætsværn kan medvirke til at mindske risikoen for eksponering. Grundig vask af alle udsatte legemsdele og udstyr vil hjælpe med at beskytte mod infektion.

Typer af ting du kan blive udsat for omfatter:
 • Blod og andre kropsvæsker
 • Svampe / skimmel
 • Bakterier og vira
 • Planter
 • Insekt bid
 • Dyre- og fugleaffald

Fysisk fare :.

Er faktorer i miljøet, der kan skade kroppen uden nødvendigvis at røre ved det.

Fysiske farer omfatter:
 • Stråling: herunder ioniserende, ikke-ioniserende (EMF'er, mikrobølger, radiobølger osv.)
 • Høj eksponering for sollys / ultraviolette stråler
 • Ekstreme temperaturer - varmt og koldt
 • Konstant høj støj

Ergonomiske farer:

Opstår når arbejdsformen, kropsstillinger og arbejdsvilkår sætter belastning på din krop. De er hårdest at få øje på, da du ikke altid straks mærker belastningen på din krop eller den skade, som disse farer udgør. Kortvarig eksponering kan resultere i "ømme muskler" dagen efter eller i dagene efter eksponering, men langvarig eksponering kan resultere i alvorlige langvarige sygdomme.

Ergonomiske farer omfatter:
 • Ukorrekt justerede arbejdsstationer og stole
 • Hyppig løft
 • Dårlig kropsholdning
 • Ubehagelige bevægelser, især hvis de er gentagne
 • Gentag de samme bevægelser igen og igen
 • Brug for meget kraft, især hvis du skal gøre det ofte
 • Vibration

Kemiske farer:

Er til stede, når en arbejdstager udsættes for kemiske præparater på arbejdspladsen i enhver form (fast, flydende eller gas). Nogle er sikrere end andre, men for nogle arbejdstagere, der er mere følsomme for kemikalier, kan selv fælles løsninger forårsage sygdom, hudirritation eller åndedrætsproblemer.

Opmærksom på:
 • Væsker som rengøringsmidler, maling, syrer, opløsningsmidler - SPECIFIKT, hvis kemikalier er i en umærket beholder!
 • Dampe og dampe, der kommer fra svejsning eller udsættelse for opløsningsmidler
 • Gasser som acetylen, propan, kulilte og helium
 • Brandfarlige materialer som benzin, opløsningsmidler og eksplosive kemikalier.
 • pesticider

Sikkerhedsfare:

Disse er de mest almindelige og vil være til stede på de fleste arbejdspladser på et eller andet tidspunkt. De omfatter usikre forhold, som kan forårsage skade, sygdom og død.

Sikkerhedsfare omfatter:
 • Spild på gulve eller truende farer, som f.eks. blokerede gange eller ledninger, der løber over gulvet
 • Arbejde fra højder, herunder stiger, stilladser, tage eller et hævet arbejdsområde
 • Ubevogtede maskiner og bevægende maskindele; sikkerhedanordning er fjernet eller der er bevægende maskindele, som en medarbejder kan komme i berøring med
 • Elektriske farer som slibede ledninger, manglende jordstifter, ukorrekt ledninger
 • Arbejde i lukkede rum
 • Maskinrelaterede farer, kedelsikkerhed, gaffeltrucks, kraner mv

Sikkerhedsrisici er en funktion af selve arbejdet. For eksempel skaber tungt udstyr en yderligere fare for medarbejderne i nærheden af ​​betjeningsudstyret. Beskyttelsesudstyr kan forringe medarbejderens smidighed, hørelse og vision, hvilket kan medføre øget risiko for en ulykke.

Ulykker med fysiske risici kan direkte skade medarbejderen og kan skabe yderligere farer, for eksempel øget kemisk eksponering på grund af beskadiget beskyttelsesudstyr, eller eksplosionsfare forårsaget af blanding af kemikalier.

Medarbejderne skal hele tiden holde øje med potentielle sikkerhedsrisici, og bør straks informere deres arbejdsleder om nye farer for at denne kan lave afhjælpe handlinger.

Administrative farer:

Fare eller stress, der forårsager stress (kortsigtede virkninger) og belastning (langtidsvirkninger). Dette er de farer, der er forbundet med problemer på arbejdspladsen som arbejdsbyrde, manglende kontrol og / eller respekt osv.

Eksempler på administrative farer omfatter:
 • Store krav til arbejdsbyrde
 • Vold på arbejdspladsen
 • Intensitet og / eller tempo
 • Respekt (eller mangel på)
 • Manglende fleksibilitet
 • For meget kontroller
 • Ingen social støtte / relationer
 • Seksuel krænkelse

Håndtering af administrative fare

Fælles måder at håndtere administrative farer på er vist nedenfor:

Trin 1 Kodeks for praksis, politikker og procedurer
 • Organisationernes ansvar skal beskrives
 • Beskrivelsen skal være i overensstemmelse med de lokale regler herfor
 • Bør involvere medarbejdere på et grundlag for samarbejde

Trin 2 Arbejdspladsmetode beskrives
 • Metoder skal være skrevet i samarbejde med medarbejdere
 • Beskrivelsen skal være i overensstemmelse med de lokale regler herfor


Trin 3 Udfærdige entydige instruktioner

 • Instruktioner skal være udarbejdet af organisation i samarbejde af medarbejdere
 • Beskrivelsen skal være i overensstemmelse med de lokale regler herfor
 • Instruktioner skal efterfølges af medarbejdere


Trin 4 Brug af beskyttelses tøj eller udstyr:

 • Leveres af organisation
 • Beskrivelsen skal være i overensstemmelse med de lokale regler herfor
 • Skal benyttes af medarbejdere iht. instruktioner.


Trin 5 Fare- og risikostyring
Ledelsen skal:

 • sikre, at lovgivningsmæssige krav overholdes
 • yde tilstrækkelig finansiering til gennemførelse af sikre arbejdspladsstrategier
 • arbejde i samarbejde med andre for at sikre en sikker arbejdsplads
 • samarbejde med relevante organisationer som fagforeninger, Arbejdsmiljø-udvalg, Arbejdsmiljø-repræsentanter
 • lede med eksempel.


Medarbejdere skal:

 • observere etablerede sikre arbejdspraksis og procedurer
 • være involveret i identifikation af forskellige stoffer eller kemikalier
 • være proaktiv i Arbejdsmiljø-møder eller andre kommunikationsmuligheder
 • rapportere enhver situation, der indebærer risiko eller fare for den relevante person.


Trin 6 Hændelses- eller ulykkesrapport:

 • Ulykkes- eller hændelsesrapport udarbejdet på arbejdspladsens tjekliste
 • Ledelsen inspicerer ulykkes- eller hændelsesområde
 • Ledelsen vurderer resultatet af undersøgelsen og fremsætter anbefalinger
 • Rapporten sammenligner inspektionsresultater, som også omfatter medarbejderindlæsning og gør det muligt for ledelsen at bestemme passende korrigerende handling.


Du kan kontakte mig hvis du ønsker yderligere oplysninger om identifikation af risiko på arbejdspladserne - her