Hjertestartere i virksomheden

Jeg har desværre oplevet nogle hjertestop på byggepladser. Også byggepladser der havde installeret AED på pladsen. Nogle medarbejdere overlevede deres sygdom, andre døde desvære. Primært fordi at redningsaktionen tager for lang tid men også fordi at deres liv ikke stod til at blive reddet. Der sker for mange anfald af sygdomme i virksomheder som arbejdsgiveren / bygherren har et moralsk ansvar for. Derfor skal der laves en plan for at redde medarbejderne, ikke kun ved tilskadekomst men også ved sygdomme.

HJERTESTOP PÅ ARBEJDSPLADSEN


Pludselig hjertestop er en de førende dødsårsag i USA, der er anslået 220.000 hjertestop hvert år. Af de 220.000 forekommer ca. 10.000 pludselige hjertestop på arbejdspladsen, og mere end 95% af ofrene dør, inden de når hospitalet.

Ifølge OSHA optræder pludselig hjertestop, når ventrikulær fibrillation finder sted, eller når hjertet holder op med at slå helt. Uden hjælp mister personen bevidsthed, skal have øjeblikkelig hjælp og kan dø. Mange af personerne har ingen tidligere historie om hjertesygdomme og rammes uden varsel.

Ud over personen er i en risiko, så er hans/hendes kollegaer også udsat for fare, i det øjeblik sygdommen indtræder. De mister koncentrationen i et øjeblik og kan derfor udsætte sig selv for fare.

Årsager til pludselig hjertestop omfatter: hjerteanfald, elektroshok (stød) og kvælning (bevidsthedstab på grund af mangel på ilt, som i et lukket rum).

Installation af AED'er på din arbejdsplads og gennemførelse af et ordentligt trænings- uddannelsesprogram kan bidrage til drastisk forbedring af chancerne for overlevelse for dine medarbejdere. AED'er eller automatiserede eksterne defibrillatorer er medicinsk udstyr designet til at analysere hjerterytmen og levere et elektrisk stød til ofre for ventrikelflimmer for at genoprette hjerterytmen til normal. At have AED'er på stedet sparer værdifuld behandlingstid og kan forbedre overlevelsesodds (så meget som 60%) ved at behandle ofre før ambulance og læge ankommer.

Nedenfor er de skridt, du kan tage for at sikre, at dit AED-program er effektivt:

1) Rådfør dig med eksperter i uddannelse i AED
Du kan frit købe en AED, og det er en god ide at konsultere en fagperson, når du begynder at opbygge dit program. De kan hjælpe ved at give retningslinjer og anbefalinger om programstørrelse, karakteristika, træningsplaner, politikker og procedurer. Arbejdstilsynet kan kræve, at arbejdsgiverne koordinerer deres AED-program med det lokale beredskab. Ud over kravene er det en god idé at opbygge et forhold til dine lokale akutmedicinske tjenester i tilfælde af en hændelse.

2) Udfør et walkthrough for at bestemme behovene
Når du har mødt en AED ekspert, er det næste skridt at gennemgå anbefalingerne og arbejde sammen med din sikkerhedsorganisation for at bestemme mængden og korrekt placering af AED'er i på din byggeplads. Det anbefales, at AED'er installeres bekvemt, klart synlig og let at få adgang til for at sikre svaretid inden for 3-5 minutter. Nogle områder, hvor AED'er skal placeres, omfatter:
- Områder, hvor mange mennesker arbejder sammen, som f.eks. samlebånd og kontorer.
- Tæt på lukkede rum (risiko for kvælning på grund af mangel på ilt).
- Områder, hvor el-drevne enheder anvendes.
- Udendørs værksteder, hvor der kan opstå lynnedslag.
- Lokale hvor arbejdstagere kan søge behandling f.eks. førstehjælpscontainer.
- Virksomhedens fitnesscentre og cafeterier/kantiner.
- Eksterne steder, som f.eks. Offshore bore rigge, byggeprojekter mv.

3) Vælg din AED-udbyder
Når du har dokumenteret mængden af AED'er og anbefalet placering, er det tid til at vælge din AED-udbyder. Der er mange udbydere af AED-udstyr derude, og det er vigtigt, at du vælger den rigtige. Kig efter udbydere, der gør brugervenlige enheder, der er god kvalitet og har positive anmeldelser. For det andet, sørg for at de tilbyder teknisk support og er lydhør i tilfælde af et problem eller en nødsituation. For det tredje spørg, om de tilbyder hjælp til programimplementering, herunder placering, registrering og forsyninger.

4) Udvikle en træningsplan
Når en udbyder er blevet valgt og udstyret er installeret, skal du udvikle en omfattende træningsplan for dine medarbejdere. Uddannelsen skal omfatte, hvordan man bruger AED, samt hvordan man korrekt udfører HLR (Hjerte - Lunge - Redning). Omfattende træning vil øge din medarbejders tillid og sikre, at de bruger udstyret og teknikkerne korrekt.

5) øge bevidstheden om programmet
Sammen med træning skal du også give medarbejderne information om programmet og planen fremad. Ved hjælp af interne nyhedsbreve kan skiltning og andre midler bidrage til at fremme programmet i hele din organisation. Det er også en god idé at tydeligt pege på, hvor AED'erne er placeret og give et kort som referencepunkt.

6) Udfør løbende vedligeholdelse
Når dit program er etableret, anbefales det at få nogen visuelt at inspicere AED'erne ugentligt eller månedligt for at sikre, at de fungerer korrekt. Dette er i tillæg til regelmæssigt mere detaljerede inspektioner, som regelmæssigt skal udføres af fabrikanten eller en tredjepart. Også arbejde med din AED-udbyder for at forstå eventuelle softwareopdateringer, der er planlagt og vil have dig til at gøre for at forberede dem.

Jeg har meget stor erfaring i at lave beredskab på virksomheder / byggepladser. Kontakt mig for at få hjælp til dette 
hjertestop_paa_arbejdet