Menneskefaktoren: hvorfor bliver medarbejderne udsat for ulykker

Forståelse på arbejdspladsens arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker kommer hele tiden ned i konteksten. Selv om det måske er noget nemt at bebrejde menneskelig fejl for hovedårsagen til de fleste arbejdsulykker, er det virkelig bare begyndelsen.

Men hvis du laver yderligere undersøgelser vil du sandsynligvis afsløre mange faktorer, der bidrager til arbejdsulykker.

Den menneskelige faktor er nøglen til at finde ud af, hvordan medarbejdernes handlinger påvirkes af andre aspekter af arbejdspladsen.

Når du vurderer vekselvirkninger mellem alle elementer på arbejdspladsen - mennesker, arbejdspladser og styringssystemer - bliver det forståelig, at medarbejdernes beslutning på tidspunktet for ulykken er mere tydelig.
Når du ved, hvad der styrer medarbejderens beslutninger og handlinger, har du evnen til at indføre forebyggende foranstaltninger for at undgå lignende arbejdsulykker igen.

Interaktionen mellem menneskelige faktorer


Lad os undersøge samspillet mellem tre menneskelige faktorer: mennesker, arbejdspladser og ledelse. Ethvert rimeligt antal af de elementer, der er anført under hver enkelt menneskelig faktor, har potentiale til at bidrage til ulykker på arbejdspladsen, hvilket skaber en bred vifte af grunde til, at der opstår ulykker på arbejdspladsen.

Mennesker:
 • Individuelle faktorer
 • Viden
 • Forventninger
 • Opmærksomhed
 • Mål
 • Sundhed
 • Træthed
 • Alder
 • Kultur
 • Kropsstørrelse
 • Styrke
 • Stress mv.

Arbejdspladser:
Arbejdspladsdesign
 • Facilitetslayout
 • Konfiguration af arbejdsstation
 • Tilgængelighed mv.

Design af hjælpemidler
 • Displays
 • Kontrol
 • Grænseflade
 • Feedback
 • Advarselssystemer
 • Brugervenlighed mv.

Arbejdsmiljø
 • Støj
 • Vibration
 • Belysning
 • Temperatur
 • Kemisk eksponering mv.


Ledelse:

Systems Organisations Management

 • Arbejdsorganisationer
 • Politikker
 • Ledelsesbeslutninger mv.


Job Design

 • Arbejdsskema
 • Arbejdsbyrde
 • Opgave design
 • Jobkrav mv.


Kommunikation

 • Information (skriftlig eller mundtlig)
 • Instruktioner
 • Etiketter
 • Skilte mv.


Som du måske nu ser, er der mange faktorer, der, når de tilføjes sammen, fører medarbejderen til at handle på en måde, der giver mening for dem ud fra de tilgængelige ressourcer og viden. Disse faktorer er dele af en større helhed, der kaldes arbejdsstedet.


Det kan være svært at håndtere og redegøre for alle disse faktorer i din skadeforebyggelsesindsats, og ofte slutter virksomhederne med en reaktiv tilgang. Ved at stole på månedsafslutningsrapportering og andre forsinkende indikatorer kan du se, hvad der skete efter det faktum, men kan ikke aktivt arbejde for at forhindre personskader.


Men hvad nu hvis du kunne tage en proaktiv tilgang til forebyggelse af skade?


Arbejdsmiljøcenter bruger predictive analytics (analyser der forudsiger eventuelle risiko) og giver dig mulighed for at identificere risiko i hele din organisation.


Kontakt mig for at få yderligere oplysninger  her

Den menneskelig faktor