Arbejdsglæde for dig og dine medarbejdere

Hvordan giver vi arbejdsglæden videre til vores medarbejdere? Skal vi give dem total frie hænder eller skal vi sætte begrænsninger? Det vigtigste er, efter min mening, at medarbejderne skal have mulighed for at udvikle sig - de skal endda opfordres til at være selvstændige. Og hvor forbinder vi arbejdsmiljøet i arbejdsglæden?

Jobindex.dk havde en artikel om arbejdsglæde, hvor der blev fremhævet 5 bud på arbejdsglæde.
Jeg vil gerne uddybe mine holdninger til hvorfor jeg mener at arbejdsglæde er vigtigt, ikke kun i det daglige arbejde, men også i forbindelse med arbejdsmiljøet.

Artiklen beskriver at disse 5 bud er vigtige:

  1. Selvstændighed - det vil sige, hvor meget indflydelse du selv har på, hvordan du udfører dit job.
  2. Vigtigheden af at afslutte opgaver og se resultatet af dit arbejde.
  3. Variation i jobbet, så du kan bruge dine forskellige evner og talenter.
  4. Feedback, så du ved, om du gør et godt stykke arbejde.
  5. At gøre en positiv forskel for andre mennesker.

Selvstændighed i hvordan medarbejderen udfører sin opgave giver tryghed og ansvar. Men selvstændighed skal ikke stå alene. Her er det vigtigt at lederen giver sparring og respektere at medarbejderen højst sandsynligt ved mere om udførelsen af opgaven. Lederen skal være dygtig til at stille spørgsmål, ikke kun for spørgsmålene skyld, men også for at får medarbejderen til at reflektere over, om opgaven kan løses på en anden måde. Samtidige kan lederen lære hvordan medarbejderen arbejder og løser opgaverne på. Og især hvis lederen viser respekt for arbejderen og måden opgaven løses på, kommer man langt med selvstændigheden og egen indflydelse. Samtidig skal lederen være konsekvens i sin ledelse og ikke acceptere hvis der er en risiko i udførelsen af opgaven. Så skal man, i samarbejde med medarbejderen, prøve at komme med alternative løsninger, som giver mulighed for at løse opgaven uden at udsætte sig selv og andre for nogen risiko.

Nogle arbejdere er igangsættere, andre skal have mulighed for lave det traditionelle arbejde. Men det er lige så vigtigt at igangsætteren for lov til at følge en opgave til ende og se resultatet. Det at se hvordan det der er blevet udført for en igangsætter, kan give ham ideer om hvordan næste opgave skal sættes igang. Har arbejdsprocesserne været ligetil, som han tænkte fra starten, eller har der været komplikationer undervejs? Hvordan udvikler processerne i virksomheden sig? Her skal lederen have overblik og tale med alle medarbejderne om hvordan opgaverne bliver løst - i et fællesskab. Alles holdninger og meninger er lige vigtige. Og har man mulighed for at se det færdige projekt - så vil man kunne se om der er nogle arbejdsmiljømæssige tiltag der kunne ændres fremover. F.eks. hvis en arkitekt fik mulighed for at komme ud på en arbejdsplads og følge hvordan opgaven løses, så kunne arkitekten indarbejde de problemer han fik at se, i de kommende projekter.

Ensformighed gør at der en stor risiko for at der sker arbejdsulykker. Derfor er variationer på jobbet så afgjort en arbejdsmiljømæssig mulighed for at nedsætte skader. Udsagn som "det har jeg gjort tusindvis af gange" er det værste - og næsten endnu værre er "det har vi prøvet - det kan ikke lade sig gøre". Udvikling og andre øjne giver nye perspektiver og mulighed for at løse opgaver mere kreative og sikre. Og i sidste ende måske også hurtigere og billigere. Derfor er det godt at lave en rotation på arbejdspladsen - det kan også være på ledelsesplan at der laves rotation og skabe afveksling.

Giv altid en tilbagemelding - og helst en positiv tilbagemelding. Selv om det handler om at ændre udførelsen af en opgave eller en adfærd, så sig det på en positiv måde. Der skal 5 positive oplevelser til at ophæve 1 negativ oplevelse. Så her er det vigtigt at alle lærer at "tale pænt" til hinanden. Det kan også være internt på et arbejdshold. Dårlig karma - kommunikation giver et dårligt arbejdsmiljø. Hvis alle respekterede hinanden og vigtigheden for det arbejde der bliver udført, får man automatisk også et godt arbejdsmiljø. Så fortæl om det arbejde der er blevet udført - positivt og vigtigheden at det kommende arbejde bliver udført godt, så føler medarbejderen sig værdsat.

At gøre en forskel - det er en meget vigtig følelse for alle medarbejdere. At have fornemmelsen af, at det arbejde der er udført, gør at andre sætter pris på det, giver en personlig tilfredshed og arbejdsglæde. Gå som leder ud til medarbejderne og ros dem for deres arbejde - fortæl dem at lige netop det de har lavet, har gjort noget godt. Og få andre medarbejdere selvstændigt til at gå til hinanden for at takke for det arbejde der blevet gjort, så de har mulighed for at fortsætte deres arbejde - også uden at komme til skade. At få netop denne arbejdskultur ind i virksomheden er med til at skabe arbejdsglæde og -tilfredshed. På den måde nedsætter man også arbejdsulykker og højne virksomhedens indtjening.

Få arbejdsglæde i virksomheden - kontakt mig for at få hjælp til dette - her
arbejdsglaede