5 trin for et sikkert arbejdsmiljø

Skal arbejdsmiljø være svært - nej vel. Derfor har jeg lavet 5 lette og simple råd der kan hjælpe dig med at opbygge et sikkert arbejdsmiljø.

1. Sikkert design

Veldesignet arbejdsmiljø er sikrere og sundere, fordi farer og risici fjernes, før de kommer ind på arbejdspladsen. Fjernelse/minimering af farer og risici sparer liv og gør jobbet mere effektivt. Læs min artikel om god arbejdsdesign som giver praktisk vejledning om, hvordan du designer dit arbejdsmiljø, så det er sundere og sikrere - her

Overveje

Hvad er de fysiske og psykiske krav i forbindelse med at få arbejdet udført?
Hvor bliver arbejdet faktisk udført, og hvordan bearbejder i arbejdsmiljøet?
Hvilke maskiner, udstyr, materialer, stoffer, køretøjer og strukturer anvendes?
Hvem laver arbejdet og har de værktøjer, færdigheder og ressourcer, som de har brug for til at gøre det sikkert?

2. Sikkert udstyr

Sørg for, at de værktøjer og udstyr, du har på jobbet, passer til formålet. Billige udstyr, maskiner og materialer, der let bryder sammen, kan være farlige og er dyre at reparere. Investering i udstyr, der er sikkert - som en traktor med indbygget beskyttelse - beskytter arbejderne mod skader ved ulykker.

Overveje

Har du konsulteret de arbejdere, der bruger materialer og udstyr, når du køber ind?
Køber du udstyr, der er designet til opgaven, passer til formål og passer til din unikke arbejdsplads?
Importere du fra udlandet og derved importerer risici?

3. Brug sikkert

Gør arbejdsmiljø som en del af dine daglige samtaler og involverer alle - især dem, der rent faktisk gør arbejdet. Hold øje med dine arbejdskammerater og tøv ikke med at stoppe arbejdet, hvis du føler det ikke sikkert.

Overveje

Har du lavet en risikovurdering?
Hvis du kender risiciene, er de rigtige eftersyn etableret?
Er en sikker arbejdsmetode eller hurtig sikkerhedskontrol altid udført inden arbejdet starter?
Er alle blevet uddannet korrekt?
Bruges udstyret som beregnet?
Føler alle sig trygge med det?
Er der brug for personlige værnemidler og ved alle, hvordan man bruger det?
Er beredskabsplanen opdateret og forstået?

4. Hold dig sikker

Beskadiget eller dårligt vedligeholdt udstyr som ødelagte stiger, splittede elektriske kabler og flettet reb kan medføre alvorlige skader eller død. På samme måde kan ineffektive og forældede systemer og udstyr blive en fare for både fysisk og psykisk sundhed.

Overveje

Er brudt eller beskadiget udstyr blevet udskiftet?
Er dine vedligeholdelsesplaner opdaterede?
Kan arbejderne let opdage nedbrud og funktionsfejl? Er dine systemer og udstyr moderne?
Kan værktøjet rengøres og opbevares hensigtsmæssigt?

5. Gentag

Din sikkerhedstur skal aldrig ende - sørg for at din arbejdsplads er sund og sikker og er i en kontinuerlig forbedringscyklus.

Overveje

Er din nuværende risikokontrol stadig i gang?
Er der nye eller nye risici, som skal styres?
Har du sørget for, at du også kontrollerer ualmindelige, men potentielt katastrofale risici?
Har du investeret dine arbejds- og sikkerhedsressourcer, hvor der er størst potentiale for at reducere skade?
Er du klar villig og i stand til at reagere på eventuelle tidlige advarselstegn? 

Har du spørgsmål til de 5 råd eller ønsker at få hjælp til et godt arbejdsmiljø - så kontakt mig - her